Utwórz fakturę

COMSIT BRATISLAVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Nazwa firmy COMSIT BRATISLAVA
PIN 35745207
TIN 2020230058
Numer VAT SK2020230058
Data utworzenia 28 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COMSIT BRATISLAVA
Púchovská 12
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 064 383 €
Zysk 18 073 €
Kapitał 566 308 €
Kapitał własny 283 823 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244884797, +421244887042
Telefon(y) kom. +421907893217, +421948286491, +421905606431, +421917848637, +421905477880, +421905477881, +421905477882
Nr(y) faksu 0244887042
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 527,427
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,714
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,714
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,714
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 517,713
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 297,661
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 297,661
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 207,996
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 207,996
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207,996
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,056
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,471
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,585
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 527,427
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 301,896
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 34,522
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 89,306
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 89,306
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 152,691
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 152,691
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,073
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 225,531
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,810
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,810
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 223,721
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 132,483
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 132,458
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 60,338
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,024
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,456
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,420
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 0
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,064,383
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,028,893
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 35,097
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 393
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,039,137
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 742,284
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,744
D. Usług (účtová grupa 51) 84,568
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 176,718
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 134,839
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 38,443
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,436
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,449
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,373
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,373
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,246
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 207,394
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 30
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,752
O. Walutowe straty (563) 16
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,736
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,722
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 23,524
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,451
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,451
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,073
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015
 • PIN :35745207 TIN: 2020230058 Numer VAT: SK2020230058
 • Zarejestrowana siedziba: COMSIT BRATISLAVA, Púchovská 12, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 kwiecień 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Vladimír Ščepán Krížna 1 Bratislava 811 07 28.04.1998
  Ing. Peter Lehoczký Bratislava 831 01 28.04.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vladimír Ščepán 2 490 € (37.5%) Krížna 1 Bratislava 811 07
  Ing. Peter Lehoczký 1 660 € (25%) Bratislava 831 01
  Peter Babulic 2 490 € (37.5%) Leopoldov 920 41
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.12.2015Noví spoločníci:
   Vladimír Ščepán Krížna 1 Bratislava 811 07
   Peter Babulic Hurbanova 203 Leopoldov 920 41
   01.10.2008Nové sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava 831 06
   04.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Ščepán Krížna 1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 28.04.1998
   Ing. Peter Lehoczký Royova 37 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 28.04.1998
   28.04.1998Nové obchodné meno:
   COMSIT BRATISLAVA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prípravné práce pre stavbu-sekacie, búracie a kopacie
   prenájom malej mechanizácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Lehoczký Royova 37 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia