Utwórz fakturę

IKOLA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.10.2015
Basic information
Nazwa firmy IKOLA
PIN 35745347
TIN 2021396729
Numer VAT SK2021396729
Data utworzenia 30 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IKOLA
Studené 547
90046
Most pri Bratislave
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 376 €
Zysk -2 051 €
Kapitał 11 486 €
Kapitał własny 10 198 €
Dane kontaktowe
E-mail ikola@ikola.sk
Date of updating data: 22.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,067
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,067
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 100
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,967
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,760
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 207
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,067
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,147
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 177
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 177
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,049
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,083
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -34
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,051
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 844
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 844
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 290
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 290
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 74
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 76
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 76
Date of updating data: 22.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,375
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,376
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,376
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,865
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 197
D. Usług (účtová grupa 51) 3,581
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,087
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,489
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -402
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 83
O. Walutowe straty (563) 7
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 76
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -82
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,571
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,051
Date of updating data: 22.10.2015