Utwórz fakturę

VIKTORIA PRINT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VIKTORIA PRINT
Stan Zniszczono
PIN 35745509
TIN 2020253565
Data utworzenia 27 kwiecień 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VIKTORIA PRINT
Strmý vŕšok 155
84106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 622 €
Zysk -12 448 €
Kapitał własny 151 623 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 190,147
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 360
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 360
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 360
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 189,787
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 60,189
3. Produkty (123) - /194/ 8,870
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 51,319
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 34,437
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 19,334
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,334
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,103
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 95,161
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 95,158
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 190,147
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,854
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,025
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 15,025
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 856
2. Inne fundusze (427, 42X) 856
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 51,782
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 51,782
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,448
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,293
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 128,293
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,450
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,450
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 124,114
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 729
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 142,406
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 12,622
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 142,407
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -131,101
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,316
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,480
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 191
D. Usług (účtová grupa 51) 11,914
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 648
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 648
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,727
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -11,858
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -799
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 507
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 504
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 137
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 137
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 370
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,488
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,448
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35745509 TIN: 2020253565
 • Zarejestrowana siedziba: VIKTORIA PRINT, Strmý vŕšok 155, 84106, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 kwiecień 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.12.2014Zrušené obchodné meno:
   VIKTORIA PRINT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Strmý vŕšok 155 Bratislava 841 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   realitná činnosť-sprostredkovanie nákupu a predaj nehnuteľností
   pohostinská činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   Ing. Martin Hanus Keltská 80 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   Ing. Martin Hanus Keltská 80 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 26.11.2009
   28.01.2010Nové sidlo:
   Strmý vŕšok 155 Bratislava 841 06
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Hanus Keltská 80 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Hanus Keltská 80 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 26.11.2009
   27.01.2010Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.04.1998Nové obchodné meno:
   VIKTORIA PRINT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   realitná činnosť-sprostredkovanie nákupu a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Hanus Záhradnícka 75 Bratislava