Utwórz fakturę

OKAT PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OKAT PLUS
PIN 35745533
TIN 2020211402
Numer VAT SK2020211402
Data utworzenia 06 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OKAT PLUS
Bohrova 5
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 284 767 €
Zysk 20 751 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421263452585, +421263530304, +421263530305
Nr(y) faksu 0263530304
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 166,628
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 149,133
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 75,724
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,635
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 39,108
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,548
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,189
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 255,263
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 70,814
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,955
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 40,469
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,751
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 184,449
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 13,987
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 83,567
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,616
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,770
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 49,759
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,422
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 11,657
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,238
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 284,767
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,470
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 253,968
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,329
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 253,110
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 83,843
C. Usług (účtová grupa 51) 86,461
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 52,673
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 527
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 28,495
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,111
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 31,657
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 91,134
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 59
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 59
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,506
M. Koszty oprocentowania (562) 4,506
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -4,447
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 27,210
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 6,459
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 20,751
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015