Utwórz fakturę

ŠIDLO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ŠIDLO
PIN 35745541
TIN 2020252377
Numer VAT SK2020252377
Data utworzenia 06 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ŠIDLO
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 446 258 €
Zysk 106 124 €
Kapitał 606 409 €
Kapitał własny 86 687 €
Dane kontaktowe
E-mail sidlo@sidlo.sk
witryna internetowa http://www.sidlo.sk
Telefon(y) kom. +421903759477
Nr(y) faksu 0250221116
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 96,986
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 96,986
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 96,986
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 754,315
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7,196
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 252,099
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -364
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 371,460
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 851,301
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 115,812
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,000
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 2,356
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 106,124
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 735,489
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 637,890
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 318,141
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 24,172
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 59,319
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 236,258
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 53,771
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,828
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 7,446,258
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,166,934
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 275,349
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 833
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,142
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 7,303,877
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 6,655,272
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,383
C. Usług (účtová grupa 51) 237,520
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 352,575
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,124
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 30,839
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,164
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 142,381
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 528,108
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 22
X. Interesu dochód (662) 17
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,236
M. Koszty oprocentowania (562) 678
N. Walutowe straty (563) 111
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,447
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,214
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 137,167
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 31,043
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 106,124
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015