Utwórz fakturę

Arena servis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Arena servis
Stan Zniszczono
PIN 35745550
TIN 2020230080
Numer VAT SK2020230080
Data utworzenia 30 kwiecień 1998
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Arena servis
97401
Bakossova
Financial information
Sprzedaż i dochody 378 221 €
Zysk 32 309 €
Kapitał 5 975 623 €
Kapitał własny -814 661 €
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,580
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,580
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 316
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 316
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 316
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,264
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 196
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,068
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,580
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,813
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 129,480
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 129,480
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -158,976
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -158,976
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,309
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 767
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 767
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 418
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 418
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 349
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 378,221
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) -511
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 127,980
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 250,752
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 344,820
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 7,387
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,172
D. Usług (účtová grupa 51) 6,355
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,302
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,989
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,309
4. Koszty społeczne (527, 528) -1,996
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,866
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,350
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,350
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 312,694
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -7,533
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 227
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 33,401
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -15,425
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 133
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 133
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -132
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 33,269
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 32,309
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016
 • PIN :35745550 TIN: 2020230080 Numer VAT: SK2020230080
 • Zarejestrowana siedziba: Arena servis, 97401, Bakossova
 • Data utworzenia: 30 kwiecień 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.02.2016Zrušené obchodné meno:
   Arena servis, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Bakossova 3A/14464 Banská Bystrica 974 01
   24.10.2009Nové sidlo:
   Bakossova 3A/14464 Banská Bystrica 974 01
   22.10.2002Nové obchodné meno:
   Arena servis, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť