Utwórz fakturę

KONŠTRUKTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Nazwa firmy KONŠTRUKTING
PIN 35745592
TIN 2021420808
Numer VAT SK2021420808
Data utworzenia 04 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KONŠTRUKTING
Ružový háj 937/47
92901
Dunajská Streda
Financial information
Sprzedaż i dochody 780 536 €
Zysk 5 813 €
Kapitał 59 458 €
Kapitał własny 2 169 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0915727613
Telefon(y) kom. 0915727613
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 56,033
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 56,033
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 98
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 98
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 55,935
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 48,521
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,414
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 56,033
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,407
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,660
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,660
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 333
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 333
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,601
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,601
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,813
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,626
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,622
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 35,684
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,684
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 27
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 31
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 780,536
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 780,536
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 764,370
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 758,596
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15
D. Usług (účtová grupa 51) 5,306
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 453
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 360
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 91
4. Koszty społeczne (527, 528) 2
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,166
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 16,619
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,178
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 25
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 25
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 6,152
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,622
O. Walutowe straty (563) 5,422
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,200
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,444
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,722
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,909
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,909
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,813
Date of updating data: 11.10.2016
Date of updating data: 11.10.2016