Utwórz fakturę

COMAX LEISURE SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Nazwa firmy COMAX LEISURE SLOVAKIA
PIN 35745754
TIN 2020220169
Numer VAT SK2020220169
Data utworzenia 11 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COMAX LEISURE SLOVAKIA
Agátova 22
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 158 256 €
Zysk -19 412 €
Kapitał 234 659 €
Kapitał własny 215 772 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.comax.sk
Telefon(y) +421264530700
Telefon(y) kom. +421905757280
Nr(y) faksu 0264530699
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 194,557
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 95,283
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 95,283
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 95,283
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 98,719
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 32,314
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 32,314
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 23,071
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,011
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,011
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 60
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 43,334
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,228
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 42,106
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 555
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 555
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 194,557
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180,360
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 193,133
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 264,135
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -71,002
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,412
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,197
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 863
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 863
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 12,264
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,985
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,985
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 850
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,955
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,474
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,070
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,070
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 147,082
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 158,256
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,420
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 137,662
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,173
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,476
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,156
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 42,122
D. Usług (účtová grupa 51) 87,813
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,731
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,137
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,064
4. Koszty społeczne (527, 528) 530
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 161
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,770
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,770
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 706
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -17,220
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,991
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 386
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 381
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,617
O. Walutowe straty (563) 597
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,020
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,231
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,451
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -19,412
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016
 • PIN :35745754 TIN: 2020220169 Numer VAT: SK2020220169
 • Zarejestrowana siedziba: COMAX LEISURE SLOVAKIA, Agátova 22, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 maj 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Gabriel Bajkai Bratislava 841 06 11.05.1998
  Ing. Martin Zych Rybalkova 5 Praha 10 Česká republika 17.08.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Gabriel Bajkai 1 660 € (25%) Bratislava 841 06
  COMAX LEISURE s.r.o., 4 980 € (75%) Čestlice 251 70 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.02.2016Nové sidlo:
   Agátova 22 Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
   05.09.2007Noví spoločníci:
   COMAX LEISURE s.r.o., Obchodní 132 Čestlice 251 70 Česká republika
   Ing. Gabriel Bajkai Trstínska 7992/69 Bratislava 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Zych Rybalkova 5 Praha 10 Česká republika Vznik funkcie: 17.08.2007
   11.05.1998Nové obchodné meno:
   COMAX LEISURE SLOVAKIA, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriel Bajkai Drobného 23 Bratislava 841 01