Utwórz fakturę

InfoAudit - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.10.2015
Basic information
Nazwa firmy InfoAudit
PIN 35745908
TIN 2021419565
Numer VAT SK2021419565
Data utworzenia 13 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba InfoAudit
Mickiewiczova 3
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 93 136 €
Zysk 9 578 €
Kapitał 159 614 €
Kapitał własny 136 959 €
Dane kontaktowe
E-mail infoaudit@infoaudit.sk
Telefon(y) 0244455920, 0244455922, 0903414601
Nr(y) faksu 0244259520
Date of updating data: 20.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 85,767
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 85,767
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 87,271
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 25,173
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 20,201
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,409
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,585
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 173,038
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 146,539
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 129,658
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,578
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 26,499
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 24,699
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,856
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,843
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,800
Date of updating data: 20.10.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 93,136
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 92,646
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 490
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 71,261
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,607
C. Usług (účtová grupa 51) 23,294
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 461
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 21,441
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,458
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 21,875
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 65,745
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,487
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,487
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,484
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 20,391
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 10,813
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 9,578
Date of updating data: 20.10.2015
Date of updating data: 20.10.2015