Utwórz fakturę

CORIS - BROKERS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CORIS - BROKERS
PIN 35746050
TIN 2021419620
Data utworzenia 13 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CORIS - BROKERS
Mliekarenská 8
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 13 453 €
Zysk 832 €
Kapitał 9 459 €
Kapitał własny 3 202 €
Dane kontaktowe
E-mail coris@stonline.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,003
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,766
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,205
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,173
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,173
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,561
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 210
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,351
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 237
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 237
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,003
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,034
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 21,420
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 21,420
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 837
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 837
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,055
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,055
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 832
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,969
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 184
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 184
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,785
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 679
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 679
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,879
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 57
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 13,453
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,385
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 68
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,946
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 448
D. Usług (účtová grupa 51) 3,945
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,577
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,490
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,087
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) -92
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,507
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,992
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,195
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,195
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,195
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,312
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 832
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4315965.tif
Date of updating data: 25.06.2015