Utwórz fakturę

DREVLUX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DREVLUX
PIN 35746084
TIN 2020203955
Numer VAT SK2020203955
Data utworzenia 05 maj 1998
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba DREVLUX
Hlavná 1
90085
Vištuk
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 035 €
Kapitał 274 676 €
Kapitał własny 272 334 €
Dane kontaktowe
E-mail drevlux@drevlux.sk
witryna internetowa http://www.drevlux.sk
Telefon(y) +421336446181
Nr(y) faksu 0336409931, 0336446181
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 133,050
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 133,050
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 502
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 140,007
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 15,894
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82,959
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,749
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 273,057
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 272,334
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 58,860
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 58,860
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 213,474
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 723
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 723
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 431
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 292
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 16,035
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 13,618
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,417
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 24,206
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,388
C. Usług (účtová grupa 51) 1,937
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 600
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,929
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,352
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -8,171
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 5,293
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,762
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,762
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,762
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -9,933
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) -9,933
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015