Utwórz fakturę

EDAIN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EDAIN
PIN 35746092
TIN 2020230124
Numer VAT SK2020230124
Data utworzenia 15 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EDAIN
Bartoškova 8
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 913 €
Zysk -5 214 €
Kapitał 111 925 €
Kapitał własny 128 766 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905531251
Nr(y) faksu 0263826527
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 104,908
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 797
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,249
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,249
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) -3,452
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ -3,452
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 104,111
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 49,530
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 598
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 48,932
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 51,672
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 30,554
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,554
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,118
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,909
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 649
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,260
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 104,908
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 123,551
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,327
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,327
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 67,548
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 67,548
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 46,676
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -18,643
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) -19,976
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -14,924
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -14,924
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -9,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,221
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,727
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,333
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 26,913
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 26,913
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 26,794
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 119
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,899
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 24,060
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 223
D. Usług (účtová grupa 51) 6,616
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,986
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,986
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 471
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 471
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 739
O. Walutowe straty (563) 246
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 493
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -268
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,254
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,214
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015