Utwórz fakturę

M3 ENERGY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.09.2016
Basic information
Nazwa firmy M3 ENERGY
PIN 35746165
Data utworzenia 15 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M3 ENERGY
Laurinská 9
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 88 239 €
Zysk -33 312 €
Kapitał 23 074 €
Kapitał własny 14 670 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243631125, 0243631126, 0243631127, 0911980688
Telefon(y) kom. +421911333040, +421911333382, +421911980168, +421911980688, 0911980688
Date of updating data: 07.09.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,405
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,950
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 911
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 369
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 6,405
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,642
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,628
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,628
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 40,350
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,398
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -36,706
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,312
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,047
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 932
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 24,115
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -1,980
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,017
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,261
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,817
Date of updating data: 07.09.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 88,239
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 85,785
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,454
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 119,100
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 48,689
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,730
C. Usług (účtová grupa 51) 28,112
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 31,397
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 159
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -30,861
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,746
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,491
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,491
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,491
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -32,352
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -33,312
Date of updating data: 07.09.2016
Date of updating data: 07.09.2016