Utwórz fakturę

HKL - TB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HKL - TB
PIN 35746173
TIN 2020211479
Numer VAT SK2020211479
Data utworzenia 15 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HKL - TB
Hroboňova 10
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 249 968 €
Zysk 2 777 €
Kapitał 266 942 €
Kapitał własny 171 993 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905308002
Telefon(y) kom. 0905308002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 234,696
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,019
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,019
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,718
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,301
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 218,133
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 155,187
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 155,221
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,221
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -34
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 62,946
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) -121
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 63,067
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,544
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,544
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 234,696
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 174,771
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,336
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,336
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 163,658
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 163,658
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,777
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 59,925
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,654
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,654
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 53,271
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,412
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,412
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,428
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 29,383
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,201
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,039
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -192
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 249,968
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 247,207
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,761
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 242,882
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,253
D. Usług (účtová grupa 51) 61,281
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 149,973
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 109,731
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 38,009
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,233
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 760
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,347
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,347
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,268
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,086
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 171,673
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,288
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,288
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,279
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,807
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,030
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,030
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,777
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015