Utwórz fakturę

Ekvita - Invest - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.01.2016
Basic information
Nazwa firmy Ekvita - Invest
Stan W likwidacji
PIN 35746238
TIN 2021378425
Data utworzenia 19 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Ekvita - Invest
Centrum 28/33
01701
Považská Bystrica
Financial information
Zysk -161 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0424320851
Date of updating data: 12.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 105,326
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 105,326
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 100,000
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 100,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,326
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,278
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 48
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 105,326
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,326
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 68,974
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68,974
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -161
Date of updating data: 12.01.2016
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101
D. Usług (účtová grupa 51) 71
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -101
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -71
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 60
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 60
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -60
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -161
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -161
Date of updating data: 12.01.2016
Date of updating data: 12.01.2016