Utwórz fakturę

HUA FENG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HUA FENG
PIN 35746408
TIN 2021384145
Numer VAT SK2021384145
Data utworzenia 21 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HUA FENG
Trojičné námestie 191
02744
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 195 584 €
Zysk 4 454 €
Dane kontaktowe
E-mail info@688.sk
Telefon(y) 0435328049, 0435328571
Nr(y) faksu 0435328049
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 239,884
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 34
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 761
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,044
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 239,884
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,666
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 8,299
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 8,299
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 830
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 23,083
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,454
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 203,218
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 198,442
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,776
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 435
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,322
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,369
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,650
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 195,584
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 194,921
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 663
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 189,206
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 150,880
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,053
C. Usług (účtová grupa 51) 5,149
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 18,618
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 256
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,487
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 763
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,378
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 29,502
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 0
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 937
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 59
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 878
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -937
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,441
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 987
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,454
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35746408 TIN: 2021384145 Numer VAT: SK2021384145
 • Zarejestrowana siedziba: HUA FENG, Trojičné námestie 191, 02744, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 maj 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.07.2003Nové sidlo:
   Trojičné námestie 191 Tvrdošín 027 44
   23.07.2003Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava
   18.07.2001Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Družstevná 78 Tvrdošín
   17.07.2001Zrušené sidlo:
   Strojnícka 64 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Liu Lihua Feng Yang 3 Zhejiang Qingtian Čínska ludová republika
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Liu Lihua Feng Yang 3, Zhejiang, Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Černockého 4 Bratislava
   05.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Liu Jianhong Peng Yu, Shankou No. 5 Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Družstevná 78 Tvrdošín
   04.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Liu Jianhong Peng Yu, Shankou No. 5 Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 26 Bratislava
   19.03.2001Noví spoločníci:
   Liu Lihua Feng Yang 3 Zhejiang Qingtian Čínska ludová republika
   18.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   Liu Lihua Feng Yang 3 Zhejiang Qingtian Čínska ludová republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   30.10.2000Noví spoločníci:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   Nový štatutárny orgán:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   29.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Herlianska 130/16 Bratislava 821 03
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Herlianska 130/16 Bratislava 821 03
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   28.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Liu Lihua Feng Yang 3, Zhejiang, Qingtian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Černockého 4 Bratislava
   29.06.2000Noví spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Herlianska 130/16 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Herlianska 130/16 Bratislava 821 03
   28.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   17.01.2000Noví spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   16.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Luo Lixin Yi Wu Xia Luo Zai 86 Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Luo Lixin Yi Wu Xia Luo Zai 86 Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   14.09.1999Noví spoločníci:
   Hu Guangming Niansanli Yiwu Zhe Jiang, Čínska ľudová republika
   31.05.1999Noví spoločníci:
   Liu Jianhong Peng Yu , Shankou No 5 Qing Tian Čínska ľudová republika
   Liu Lihua Feng Yang 3 Zhejiang Qingtian Čínska ludová republika
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   30.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Liu Jianhong Peng Yu , Shankou No 5 Qing Tian Čínska ľudová republika
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   14.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Liu Jianhong Peng Yu, Shankou No. 5 Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Ambrova 26 Bratislava
   04.12.1998Noví spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Luo Lixin Yi Wu Xia Luo Zai 86 Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Luo Lixin Yi Wu Xia Luo Zai 86 Zhejiang Čínska ľudová republika dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   03.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Liu Jianhong Peng Yu , Shankou No 5 Qing Tian Čínska ľudová republika
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   21.05.1998Nové obchodné meno:
   HUA FENG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Strojnícka 64 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Toryská 26 Bratislava
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wu Yucheng dlhodobý pobyt na území SR : Družstevná 78 Tvrdošín
   Luo Li Ming dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava
   Ye Shoumei dlhodobý pobyt na území SR : Strojnícka 64 Bratislava