Utwórz fakturę

TEREA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TEREA
PIN 35746416
TIN 2020254918
Numer VAT SK2020254918
Data utworzenia 20 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEREA
sv. Vincenta 6
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 213 €
Zysk -6 927 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905724404
Telefon(y) kom. 0905724404
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 31,457
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 23,368
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 23,368
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 23,368
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,089
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,586
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,069
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,069
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 285
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,232
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,503
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) -56
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,559
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 31,457
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,927
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,927
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,927
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 742
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 742
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,140
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,140
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,927
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,530
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,530
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,373
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,373
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,197
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,213
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,213
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,213
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,011
D. Usług (účtová grupa 51) 11,944
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 68
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,798
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,731
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 169
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 106
2. Pozostałe koszty (562A) 106
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 63
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -169
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,967
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,927
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35746416 TIN: 2020254918 Numer VAT: SK2020254918
 • Zarejestrowana siedziba: TEREA, sv. Vincenta 6, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 maj 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. František Holler Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05 20.05.1998
  JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04 01.10.2001
  Ing. Jozef Pamětický Súkenícka 1 Modra 900 01 25.01.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. František Holler 1 066 € (15.3%) Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05
  JUDr. Oliver Baláž 2 480 € (35.6%) Šustekova 51 Bratislava 851 04
  Ing. Jozef Pamětický 824 € (11.8%) Súkenícka 1 Modra 900 01
  Ing. Marián Orság 1 031 € (14.8%) Pribinova 32 Zlaté Moravce 953 01
  Ladislav Behul 821 € (11.8%) Pezinok 902 01
  PB CASTLE a. s. 750 € (10.8%) Praha 8 - Ďáblice 182 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.05.2015Noví spoločníci:
   PB CASTLE a. s. U Chaloupek 14/13 Praha 8 - Ďáblice 182 00 Česká republika
   12.05.2015Zrušeny spoločníci:
   PRO- MIDAS, s. r. o. U Chaloupek 14/13 Praha 8-Ďáblice 182 00 Česká republika
   16.01.2013Noví spoločníci:
   PRO- MIDAS, s. r. o. U Chaloupek 14/13 Praha 8-Ďáblice 182 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Holler Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.05.1998
   JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 01.10.2001
   15.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   06.08.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   počítačové služby
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   faktoring a forfaiting
   vedenie účtovníctva
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   05.08.2010Zrušeny predmety činnosti:
   realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   03.02.2010Noví spoločníci:
   Ladislav Behul Hroznová 19 Pezinok 902 01
   02.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Linda Balážová Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   01.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   12.09.2009Noví spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Šustekova 51 Bratislava 851 04
   11.09.2009Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   13.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Pamětický Súkenícka 1 Modra 900 01 Vznik funkcie: 25.01.2007
   07.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Sirotný Partizánska 495/82 Trenčianske Teplice
   25.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Pamětický Súkenícka 1 Modra 900 01
   31.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. František Holler Hany Meličkovej 39 Bratislava 841 05
   Ing. Marián Orság Pribinova 32 Zlaté Moravce 953 01
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   Linda Balážová Vyšehradská 9 Bratislava 851 01
   30.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   Linda Balážová Vyšehradská 9 Bratislava
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   Ing. Marián Orság Pribinova 32 Zlaté Moravce
   04.11.2003Nové sidlo:
   sv. Vincenta 6 Bratislava 821 03
   03.11.2003Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   01.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Marián Orság Pribinova 32 Zlaté Moravce
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   30.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   14.11.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   Ing. Juraj Sirotný Partizánska 495/82 Trenčianske Teplice
   13.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   20.06.2000Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 825 04
   Noví spoločníci:
   Bruno Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   JUDr. Oliver Baláž Vyšehradská 9 Bratislava
   Linda Balážová Vyšehradská 9 Bratislava
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   19.06.2000Zrušené sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   NOREA - leas, spol. s r.o. IČO: 31 405 231 Páričkova 22 Bratislava
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   20.05.1998Nové obchodné meno:
   TEREA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   NOREA - leas, spol. s r.o. IČO: 31 405 231 Páričkova 22 Bratislava
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Miroslav Bobák 32 Pichne 069 01
   Ing. František Holler Smolenická 12 Bratislava