Utwórz fakturę

DAMITA COSMETICS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2016
Basic information
Nazwa firmy DAMITA COSMETICS
PIN 35746491
TIN 2020211457
Numer VAT SK2020211457
Data utworzenia 21 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DAMITA COSMETICS
Ondavská 955/14
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 121 708 €
Zysk -22 155 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0902288000
Telefon(y) kom. 0902288000
Date of updating data: 22.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 251,459
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 251,459
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,694
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,570
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 545
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 648
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,453
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 262,029
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,288
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 5,061
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 684
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 16,059
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,155
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 255,741
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 24,698
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 139,167
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 21,228
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,846
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,444
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,091
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,847
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,773
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 58,875
Date of updating data: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 121,708
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 153
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 119,825
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,730
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 127,939
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 692
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 57,882
C. Usług (účtová grupa 51) 18,539
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 18,826
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 184
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 29,483
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,333
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -6,231
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 42,865
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 14,964
M. Koszty oprocentowania (562) 12,992
N. Walutowe straty (563) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,971
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -14,964
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -21,195
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -22,155
Date of updating data: 22.12.2016
Date of updating data: 22.12.2016