Utwórz fakturę

SAMPLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SAMPLUS
PIN 35746548
TIN 2020220268
Numer VAT SK2020220268
Data utworzenia 22 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAMPLUS
Bílikova 20
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 457 629 €
Zysk 31 466 €
Dane kontaktowe
E-mail samplus@samplus.sk
witryna internetowa http://www.samplus.sk
Telefon(y) +421346216318
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,265,333
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 358,494
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 358,494
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 22,909
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 309,577
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,008
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 905,381
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 651,291
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,216
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 627,652
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 22,423
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 250,166
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 247,077
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 247,077
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 182
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,866
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 41
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,924
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,115
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 809
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,458
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 182
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,276
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,265,333
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 431,863
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,660
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,660
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 393,073
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 460,521
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -67,448
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,466
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 833,470
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,605
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,570
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 7,035
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 1,453
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 1,453
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 175,693
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 328,595
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 160,905
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 160,905
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 146,918
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,332
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,085
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,146
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,209
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,608
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,968
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,640
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 150,666
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 162,850
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,454,543
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,457,629
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,451,240
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,303
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 360
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,726
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,402,397
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,103,217
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 43,716
D. Usług (účtová grupa 51) 78,014
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 140,227
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 100,810
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 35,145
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,272
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,612
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,150
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,150
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -30
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,491
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 55,232
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 229,596
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,918
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,917
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,804
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,340
2. Pozostałe koszty (562A) 9,340
O. Walutowe straty (563) 10,462
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,002
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20,886
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 34,346
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 31,466
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35746548 TIN: 2020220268 Numer VAT: SK2020220268
 • Zarejestrowana siedziba: SAMPLUS, Bílikova 20, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 maj 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01 28.03.2009
  Pavol Jurča Matejovec 651 Krajné 916 16 17.04.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jarolím Lukáč 2 220 € (33.3%) Valachovej 1 Bratislava 841 01
  Pavol Jurča 2 220 € (33.3%) Matejovec 651 Krajné 916 16
  Ing. Benedikt Laho 2 220 € (33.3%) Senec 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.06.2014Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Pavol Jurča Matejovec 651 Krajné 916 16 Vznik funkcie: 17.04.2009
   25.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Marônek Pažického 412/12 Myjava 907 01
   13.06.2009Noví spoločníci:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01
   12.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Marônek Pažického 412/12 Myjava 907 01
   28.03.2009Noví spoločníci:
   Pavol Jurča Matejovec 651 Krajné 916 16
   Nový štatutárny orgán:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01
   27.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Pavol Jurča
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarolím Lukáč Bíliková 20 Bratislava 841 01
   04.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava 821 08
   03.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Laho Benedikt Palkovičova 13 Bratislava
   Lukáč Jarolím Bílikova 20 Bratislava
   28.11.2000Nové predmety činnosti:
   výroba sanitárnych armatúr
   výroba kartelových armatúr
   19.01.2000Nové sidlo:
   Bílikova 20 Bratislava 841 01
   18.01.2000Zrušené sidlo:
   273 Poriadie 906 22
   18.03.1999Nové sidlo:
   273 Poriadie 906 22
   Noví spoločníci:
   Pavol Jurča
   Ing. Ľuboš Marônek Pažického 412/12 Myjava 907 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jarolím Lukáč Bíliková 20 Bratislava 841 01
   Ing. Ľuboš Marônek Pažického 412/12 Myjava 907 01
   17.03.1999Zrušené sidlo:
   Bílikova 20 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Lukáč Jarolím Bílikova 20 Bratislava
   22.05.1998Nové obchodné meno:
   SAMPLUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bílikova 20 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž sanitárnych armatúr
   montáž kartelových armatúr
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Laho Benedikt Palkovičova 13 Bratislava
   Lukáč Jarolím Bílikova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lukáč Jarolím Bílikova 20 Bratislava