Utwórz fakturę

RST Estate Service - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Nazwa firmy RST Estate Service
Stan Zniszczono
PIN 35746611
TIN 2020201117
Data utworzenia 26 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RST Estate Service
90049
Rovinka
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 €
Zysk -2 314 €
Dane kontaktowe
E-mail tomas.rapi@rst-estate.sk
Telefon(y) 0245985524
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 29,583
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,153
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,153
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 11,153
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,430
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 250
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 250
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,001
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 18,001
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,001
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 179
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 187
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -8
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 29,583
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -121,518
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -126,343
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,591
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -136,934
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,314
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 151,101
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 64
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 64
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 32,774
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,711
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,268
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,268
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 29,441
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,002
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 500
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 500
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 78,048
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,359
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,226
2. Pozostałe koszty (562A) 1,226
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 133
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,359
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,354
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,314
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016
 • PIN :35746611 TIN: 2020201117
 • Zarejestrowana siedziba: RST Estate Service, 90049, Rovinka
 • Data utworzenia: 26 maj 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.06.2016Zrušené obchodné meno:
   RST Estate Service, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   357 Rovinka 900 49
   10.05.2007Nové obchodné meno:
   RST Estate Service, s.r.o.
   26.05.1998Nové sidlo:
   357 Rovinka 900 49
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným