Utwórz fakturę

Arnold izolácie - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Arnold izolácie
PIN 35746688
TIN 2020230432
Numer VAT SK2020230432
Data utworzenia 28 maj 1998
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Arnold izolácie
Šišov 218
95638
Šišov
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 345 830 €
Zysk 223 482 €
Dane kontaktowe
E-mail slovakia@arnoldgroup.com
Telefon(y) 0387696193
Nr(y) faksu 0387696194, 0387696193
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,129,658
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 912,110
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 912,110
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 62,116
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 753,071
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 65,323
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 31,600
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,215,590
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 177,024
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 48,330
3. Produkty (123) - /194/ 128,694
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 812,677
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 797,617
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 797,617
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,303
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,757
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 225,889
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,697
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 223,192
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,958
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,958
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,129,658
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,623,016
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,598
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,598
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,382,936
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,382,936
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 223,482
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 506,642
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 164,052
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 160,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,052
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 306,310
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 175,500
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 175,500
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 746
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 63,364
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 33,603
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,978
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 36,280
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 36,280
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,345,903
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,345,830
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,747,875
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 566,018
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 21,683
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,254
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,037,975
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 502,597
D. Usług (účtová grupa 51) 268,898
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,157,008
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 838,895
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 288,784
4. Koszty społeczne (527, 528) 29,329
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,308
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 92,928
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 92,928
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,236
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 307,855
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,564,081
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 74
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 55
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,692
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,750
2. Pozostałe koszty (562A) 16,750
O. Walutowe straty (563) 30
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 912
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,618
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 290,237
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 66,755
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 66,755
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 223,482
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :35746688 TIN: 2020230432 Numer VAT: SK2020230432
 • Zarejestrowana siedziba: Arnold izolácie, Šišov 218, 95638, Šišov
 • Data utworzenia: 28 maj 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Wolfgang Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 Spolková republika Nemecko 05.06.2008
  Dušan Kajan 22 Pochabany 956 38 01.05.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Wolfganag Arnold 0 € (0%) Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 SRN
  Werner Arnold 0 € (0%) Robert-Bosch-Str. 3 Filderstadt 707 94 SRN
  Arnold izolačné systémy s.r.o. 0 € (0%) 218 Šišov 956 38
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Dušan Kajan 22 Pochabany 956 38 Vznik funkcie: 01.05.2015
   15.03.2011Nové predmety činnosti:
   izolatérstvo
   19.11.2009Nové sidlo:
   218 Šišov 956 38
   Noví spoločníci:
   komanditista Arnold izolačné systémy s.r.o. IČO: 35 739 843 218 Šišov 956 38
   Nový štatutárny orgán:
   Arnold izolačné systémy s.r.o. 218 Šišov 956 38
   04.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Wolfgang Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 05.06.2008
   11.04.2008Nové obchodné meno:
   Arnold izolácie k.s.
   28.05.1998Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba, veľkoobchodný a maloobchodný predaj izolačných materiálov textilného druhu
   Noví spoločníci:
   komanditista Werner Arnold Robert-Bosch-Str. 3 Filderstadt 707 94 SRN
   komanditista Wolfganag Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár