Utwórz fakturę

G-WATCH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy G-WATCH
PIN 35746700
TIN 2020220257
Numer VAT SK2020220257
Data utworzenia 28 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba G-WATCH
Panónska cesta 17
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 325 702 €
Zysk 52 076 €
Dane kontaktowe
E-mail auparkwdl@wdl.sk
Telefon(y) 0263454077
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,659,753
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 106,645
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 49,426
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 14,570
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,856
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 57,219
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 57,219
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,547,631
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 903,069
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 903,069
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 637,192
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 594,885
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 594,885
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 42,023
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 118
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 166
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,370
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,370
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,477
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,477
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,659,753
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,479,779
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,336,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,336,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,880
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,880
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 47,319
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 47,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 40,865
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 40,865
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,076
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,399
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,451
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,451
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 120,958
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 85,883
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,883
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,257
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,120
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,339
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,359
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,659
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,659
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 41,331
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 7,575
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 7,575
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,325,702
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,231,493
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 94,196
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,251,256
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 927,857
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,614
D. Usług (účtová grupa 51) 201,712
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 88,700
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 63,565
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,281
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,854
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 206
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,994
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,994
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,173
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 74,446
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 184,506
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,631
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,599
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4,599
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 32
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,702
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,508
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 2,508
O. Walutowe straty (563) 89
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,105
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,071
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 67,375
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,299
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,299
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 52,076
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35746700 TIN: 2020220257 Numer VAT: SK2020220257
 • Zarejestrowana siedziba: G-WATCH, Panónska cesta 17, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 maj 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Monika Ferková Nám. sv. Egídia 37/87 Poprad 058 01 09.06.2005
  Gábor Szerb Priekopnícka 32 Bratislava 821 06 21.12.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Gábor Szerb 1 336 639 € (100%) Priekopnícka 32 Bratislava 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.10.2013Nové sidlo:
   Panónska cesta 17 Bratislava 851 04
   29.10.2013Zrušené sidlo:
   Polus City Center, WOW, Vajnorská ul. 100 Bratislava 831 02
   04.01.2012Nové sidlo:
   Polus City Center, WOW, Vajnorská ul. 100 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Gábor Szerb Priekopnícka 32 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 21.12.2011
   03.01.2012Zrušené sidlo:
   Polus City Center, WOW, Vajnorská ul. Bratislava 831 02
   16.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Monika Ferková Nám. sv. Egídia 37/87 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 09.06.2005
   15.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Tham Priekopnícka 28 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 10.10.2001
   18.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Peter Tham Priekopnícka 28 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 10.10.2001
   17.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Thám Priekopnícka 28 Bratislava 821 06
   28.11.2001Nové sidlo:
   Polus City Center, WOW, Vajnorská ul. Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Thám Priekopnícka 28 Bratislava 821 06
   27.11.2001Zrušené sidlo:
   Kolískova 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Szokol SNP 995 Galanta
   25.03.1999Nový štatutárny orgán:
   Marián Szokol SNP 995 Galanta
   24.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava
   28.05.1998Nové obchodné meno:
   G-WATCH, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kolískova 1 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Gábor Szerb Bocskai út 13 Budapešť Maďarská republika pobyt na území SR : Priekopnícka 32 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Saniga Lackova 3 Bratislava