Utwórz fakturę

MUW - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MUW
PIN 35746769
TIN 2021379998
Numer VAT SK2021379998
Data utworzenia 28 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MUW
Prešernová 4
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 93 974 €
Zysk 3 925 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0267202410
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,511,597
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,426,546
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,426,546
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,426,546
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 82,051
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,254
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 17,254
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,800
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,800
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,800
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 56,997
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 56,997
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,000
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,511,597
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,223
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 122,305
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -127,978
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -127,978
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,925
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,506,374
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 191,981
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,311,233
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,212
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,212
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,299,153
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,868
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,160
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,160
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 93,978
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 93,974
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 87,875
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,099
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85,758
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,662
D. Usług (účtová grupa 51) 7,675
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 256
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 64,262
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 64,262
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,903
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,216
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 68,538
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,335
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 50
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,488
2. Pozostałe koszty (562A) 2,488
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 797
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,331
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,885
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,925
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015