Utwórz fakturę

MEDA - medical group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEDA - medical group
PIN 35746785
TIN 2021401272
Data utworzenia 28 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDA - medical group
Bulharská 3
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 823 €
Zysk -696 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 29,319
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 29,319
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 165,304
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 140
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 93
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 165,063
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 194,623
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 165,063
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 192,430
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 192,430
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 536
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -27,207
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -696
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 29,560
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 266
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 29,294
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,768
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 193
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 573
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,760
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 42,823
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 42,823
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 42,952
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,884
C. Usług (účtová grupa 51) 14,591
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 7,948
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,018
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,112
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,399
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -129
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 15,348
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 82
X. Interesu dochód (662) 82
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 169
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 169
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -87
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -216
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -696
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35746785 TIN: 2021401272
 • Zarejestrowana siedziba: MEDA - medical group, Bulharská 3, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 maj 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40/376 Bratislava 821 05 28.05.1998
  JUDr. Ľudomír Voloch Robotnícka 9 Bratislava 831 03 25.11.2010
  MUDr. Anna Rozborová Hrušková 42 Bratislava 831 06 27.04.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Alexander Bodnár 1 243 € (0.6%) Mierová 40/376 Bratislava 821 05
  MUDr. Anna Rozborová 91 243 € (47.4%) Hrušková 42 Bratislava 831 06
  MUDr. Jana Dančová 1 243 € (0.6%) Trnavská 3 Bratislava 831 04
  MUDr. Drahoslava Hinštová 1 243 € (0.6%) Blumentálska 22 Bratislava 811 07
  MUDr. Milota Ambrušová 1 243 € (0.6%) Račianska 1510/33 Bratislava 831 02
  MUDr. Darina Bilančíková 1 243 € (0.6%) Nobelova 20 Bratislava 831 02
  MUDr. Ľubomír Rožič 1 243 € (0.6%) J. Stanislava 27 Bratislava 841 05
  Soňa Tóthová 1 243 € (0.6%) Radarova 2 Bratislava 821 02
  MUDr. Daniela Hajasová 1 243 € (0.6%) Bratislava 821 02
  PharmDr. Jana Steblová 91 243 € (47.4%) Bratislava 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.12.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   11.06.2011Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Rozborová Hrušková 42 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 27.04.2011
   10.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Milota Ambrušová Račianska 1510/33 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 28.05.1998
   14.01.2011Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40/376 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.05.1998
   JUDr. Ľudomír Voloch Robotnícka 9 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 25.11.2010
   MUDr. Milota Ambrušová Račianska 1510/33 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 28.05.1998
   13.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Milota Ambrušová Račianska 1510/33 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 28.05.1998
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.05.1998
   30.06.2010Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Marta Valná Kováčska 1 Bratislava 831 04
   23.01.2008Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Valér Husarovič A. Gwerkovej 3 Bratislava 851 04
   06.05.2002Noví spoločníci:
   MUDr. Jana Dančová Trnavská 3 Bratislava 831 04
   MUDr. Drahoslava Hinštová Blumentálska 22 Bratislava 811 07
   MUDr. Milota Ambrušová Račianska 1510/33 Bratislava 831 02
   MUDr. Darina Bilančíková Nobelova 20 Bratislava 831 02
   MUDr. Ľubomír Rožič J. Stanislava 27 Bratislava 841 05
   Soňa Tóthová Radarova 2 Bratislava 821 02
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40 Bratislava 821 05
   MUDr. Anna Rozborová Hruškova 42 Bratislava 831 06
   MUDr. Daniela Hajasová Sputniková 4 Bratislava 821 02
   PharmDr. Jana Steblová Klemensova 2517/7 Bratislava 811 09
   MUDr. Valér Husarovič A. Gwerkovej 3 Bratislava 851 04
   MUDr. Marta Valná Kováčska 1 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Milota Ambrušová Račianska 1510/33 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 28.05.1998
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.05.1998
   05.05.2002Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Milota Ambrušová Račianska 1510/33 Bratislava 831 02
   MUDr. Darina Bilančíková Nobelova 20 Bratislava 831 02
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40 Bratislava 821 05
   MUDr. Jana Dančová Trnavská 3 Bratislava 831 04
   MUDr. Daniela Hajasová Sputniková 4 Bratislava 821 02
   MUDr. Drahoslava Hinštová Blumentálska 22 Bratislava 811 07
   MUDr. Anna Rozborová Pri vinohradoch 6186/123 Bratislava 831 06
   MUDr. Ľubomír Rožič J. Stanislava 27 Bratislava 841 05
   PharmDr. Jana Steblová Klemensova 2517/7 Bratislava 811 09
   Soňa Tóthová Radarova 2 Bratislava 821 02
   MUDr. Marta Valná Kováčska 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Milota Ambrušová Mesačná 2 Bratislava 821 04
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40 Bratislava 821 05
   28.03.2001Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností - realitná kancelária
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu motorových vozidiel
   grafické práce na počítači podľa predlohy
   obstarávanie služieb so správou bytového a nebytového fondu - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   poradenská činnosť v oblasti nákupov a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MUDr. Daniela Hajasová Sputniková 4 Bratislava 821 02
   MUDr. Anna Rozborová Pri vinohradoch 6186/123 Bratislava 831 06
   PharmDr. Jana Steblová Klemensova 2517/7 Bratislava 811 09
   27.03.2001Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniela Hajasová Slowackého 51 Bratislava 821 04
   MUDr. Anna Rozborová Pri vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   28.05.1998Nové obchodné meno:
   MEDA - medical group s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bulharská 3 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Milota Ambrušová Račianska 1510/33 Bratislava 831 02
   MUDr. Darina Bilančíková Nobelova 20 Bratislava 831 02
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40 Bratislava 821 05
   MUDr. Jana Dančová Trnavská 3 Bratislava 831 04
   MUDr. Daniela Hajasová Slowackého 51 Bratislava 821 04
   MUDr. Drahoslava Hinštová Blumentálska 22 Bratislava 811 07
   MUDr. Anna Rozborová Pri vinohradoch 123 Bratislava 831 06
   MUDr. Ľubomír Rožič J. Stanislava 27 Bratislava 841 05
   Soňa Tóthová Radarova 2 Bratislava 821 02
   MUDr. Marta Valná Kováčska 1 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Milota Ambrušová Mesačná 2 Bratislava 821 04
   MUDr. Alexander Bodnár Mierová 40 Bratislava 821 05