Utwórz fakturę

STAVOCEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STAVOCEL
PIN 35746858
TIN 2020207464
Numer VAT SK2020207464
Data utworzenia 29 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STAVOCEL
Cesta mládeže 18
90101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 618 €
Zysk -6 110 €
Dane kontaktowe
E-mail stavocel.sro@centrum.sk
Telefon(y) 0347782113, 00347722160, 0347722160
Nr(y) faksu 0347722160
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 40,429
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 40,429
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,656
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,656
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,607
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,607
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,607
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,166
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,237
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,929
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 40,429
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,855
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 789
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 789
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,174
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,174
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,110
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,284
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 760
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 760
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 47,524
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 24,064
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,064
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 23,299
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 161
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35,618
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 32,933
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,685
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,567
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 25,809
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 949
D. Usług (účtová grupa 51) 14,732
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 76
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,949
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,872
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 161
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 161
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -161
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,110
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,110
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35746858 TIN: 2020207464 Numer VAT: SK2020207464
 • Zarejestrowana siedziba: STAVOCEL, Cesta mládeže 18, 90101, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 maj 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavol Pernecký 1. mája 3 Malacky 901 01 17.02.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Pavol Pernecký 6 640 € (100%) 1. mája 3 Malacky 901 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.09.2010Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Pernecký 1. mája 3 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 17.02.2000
   29.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Andrej Šimek 21 Jakubov 900 63
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrej Šimek 21 Jakubov 900 63
   Pavol Pernecký 1.Mája 3 Malacky 901 01
   20.02.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, skladov, prenájom pozemkov pre obytné prívesy
   zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
   17.02.2000Nové obchodné meno:
   STAVOCEL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cesta mládeže 18 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Pavol Pernecký 1. mája 3 Malacky 901 01
   Andrej Šimek 21 Jakubov 900 63
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Šimek 21 Jakubov 900 63
   Pavol Pernecký 1.Mája 3 Malacky 901 01
   16.02.2000Zrušené obchodné meno:
   MIDACO, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Dančík 309 Jakubov 900 63
   Jaroslav Mikulič 255 Jakubov 900 63
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Dančík 309 Jakubov 900 63
   Jaroslav Mikulič 255 Jakubov 900 63
   29.05.1998Nové obchodné meno:
   MIDACO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Stanislav Dančík 309 Jakubov 900 63
   Jaroslav Mikulič 255 Jakubov 900 63
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Dančík 309 Jakubov 900 63
   Jaroslav Mikulič 255 Jakubov 900 63