Utwórz fakturę

EBL Textil Service SR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Nazwa firmy EBL Textil Service SR
PIN 35746947
TIN 2020207024
Numer VAT SK2020207024
Data utworzenia 26 maj 1998
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba EBL Textil Service SR
Pezinská ulica 1103/48
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 172 571 €
Zysk -60 864 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0347746400, 0347731168
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,288,447
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,288,447
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 355,985
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 804,540
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 470,513
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 281,127
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,495
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,092,987
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,034,811
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 374,398
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 374,398
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,744
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 2,717,533
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -60,864
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,176
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 97
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 58,079
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,747
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 332
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 172,571
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 172,571
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 238,251
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,579
C. Usług (účtová grupa 51) 46,289
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 27,990
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 87,431
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 56,648
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,314
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -65,680
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 113,703
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 30,973
X. Interesu dochód (662) 30,973
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 24,865
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 24,865
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 6,108
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -59,572
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 332
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -60,864
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016