Utwórz fakturę

ZUBO TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZUBO TRADE
PIN 35747056
TIN 2020243038
Numer VAT SK2020243038
Data utworzenia 25 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZUBO TRADE
Vetvárska 28
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 805 €
Zysk -12 201 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,957
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,905
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,957
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -24,864
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 449
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -19,751
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,201
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,821
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 267
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 28,554
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 326
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,457
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,771
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 4,805
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,051
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,720
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 15,936
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,300
C. Usług (účtová grupa 51) 726
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,910
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -11,131
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -7,975
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 110
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 110
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -110
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -11,241
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -12,201
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015