Utwórz fakturę

SHOWLAND - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.03.2016
Basic information
Nazwa firmy SHOWLAND
PIN 35747064
TIN 2020211501
Data utworzenia 01 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SHOWLAND
Balkánska 145
85110
Bratislava
Financial information
Zysk -796 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254418945
Date of updating data: 01.03.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,395
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,395
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 5,395
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,231
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 339
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,951
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -796
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,164
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,064
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 584
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 269
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19
C. Usług (účtová grupa 51) 250
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -269
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -269
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 48
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 48
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -47
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -316
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -796
Date of updating data: 01.03.2016
Files
4231639.tif
Date of updating data: 01.03.2016