Utwórz fakturę

Družstvo lekárov Zrkadlový háj - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Družstvo lekárov Zrkadlový háj
PIN 35747099
TIN 2021389447
Numer VAT SK2021389447
Data utworzenia 01 czerwiec 1998
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Družstvo lekárov Zrkadlový háj
Rovniankova 1
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 132 318 €
Zysk -443 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,057
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,581
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,184
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 20,057
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,753
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 2,788
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 2,788
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 425
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -6,523
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -443
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,810
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 227
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 23,583
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,931
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,750
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,552
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 132,318
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 132,304
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 130,913
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,080
C. Usług (účtová grupa 51) 70,849
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 17,242
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,172
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,570
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,405
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 25,375
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 9
X. Interesu dochód (662) 9
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 895
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 895
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -886
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 519
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 962
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -443
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015