Utwórz fakturę

Kolovrátok - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Kolovrátok
PIN 35747153
TIN 2020230212
Numer VAT SK2020230212
Data utworzenia 03 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Kolovrátok
Mierová 172
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 178 314 €
Zysk -16 279 €
Kapitał 91 503 €
Kapitał własny 18 034 €
Dane kontaktowe
E-mail kolovratok@kolovratok.sk
witryna internetowa http://www.kolovratok.sk
Telefon(y) +421255410300
Nr(y) faksu 0255410300
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 3,269
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 3,269
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,269
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,241
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 24,108
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,227
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,406
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 62,510
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,755
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 10,730
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,279
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,755
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,862
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 58,331
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,105
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 646
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,850
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,730
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 562
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 178,314
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 170,370
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,444
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 192,416
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,990
C. Usług (účtová grupa 51) 137,922
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11,275
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 27
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,732
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 3,341
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,129
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -14,102
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,958
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,218
M. Koszty oprocentowania (562) 565
N. Walutowe straty (563) 47
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 606
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,217
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -15,319
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -16,279
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35747153 TIN: 2020230212 Numer VAT: SK2020230212
 • Zarejestrowana siedziba: Kolovrátok, Mierová 172, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 czerwiec 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Rastislav Petelen Studenohorská 12 Bratislava 841 03 30.03.2010
  Bronislava Petelenová Studenohorská 12 Bratislava 841 03 07.06.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Rastislav Petelen 3 386 € (51%) Studenohorská 12 Bratislava 841 03
  Ing. Romana Herbriková 3 254 € (49%) Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.06.2013Nové sidlo:
   Mierová 172 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Romana Herbriková Talichova 3181/3 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Bronislava Petelenová Studenohorská 12 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 07.06.2013
   21.06.2013Zrušené sidlo:
   Pionierska 15 Bratislava 832 59
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marek Fajčík Mladoboleslavská 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Fajčík Mladoboleslavská 1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.06.2010
   13.07.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Fajčík Mladoboleslavská 1 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Fajčík Mladoboleslavská 1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 16.06.2010
   30.03.2010Noví spoločníci:
   Rastislav Petelen Studenohorská 12 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Petelen Studenohorská 12 Bratislava 841 03
   29.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Petelen Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ján Tvrdoň Podhorská 12 Modra 900 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Petelen Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ján Tvrdoň Podhorská 12 Modra 900 01
   03.12.2003Noví spoločníci:
   Rastislav Petelen Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ján Tvrdoň Podhorská 12 Modra 900 01
   02.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Petelen Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ján Tvrdoň Podhorská 12 Modra 900 01
   03.06.1998Nové obchodné meno:
   Kolovrátok, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pionierska 15 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa spotrebnej a výpočtovej techniky za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ a konečným spotrebiteľom /maloobchod/
   fotografické práce
   grafické služby, s výnimkou tvorby diel v zmysle autorského zákona
   usporadúvanie verejných kultúrnych podujatí technicko organizačné zabezpečenie výstavníckej činnosti
   zariaďovanie interiérov z vopred vyhotovených dielov
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Rastislav Petelen Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ján Tvrdoň Podhorská 12 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Rastislav Petelen Schneidera Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ján Tvrdoň Podhorská 12 Modra 900 01