Utwórz fakturę

LIPINA - REAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.09.2016
Basic information
Nazwa firmy LIPINA - REAL
PIN 35747161
TIN 2020230168
Numer VAT SK2020230168
Data utworzenia 02 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LIPINA - REAL
Gagarinova 10A
82105
Bratislava
Financial information
Zysk -960 €
Kapitał 223 €
Kapitał własny -215 522 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0908791983
Telefon(y) kom. 0908791983
Date of updating data: 29.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 223
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 223
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 223
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 87
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 136
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 223
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -216,482
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -222,825
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) -71,855
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -150,970
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 213,014
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 239,669
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 69
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 239,600
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) -26,655
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 152
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -27,767
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,691
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 3,691
Date of updating data: 29.09.2016
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -960
Date of updating data: 29.09.2016
Date of updating data: 29.09.2016