Utwórz fakturę

NOBILE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy NOBILE
PIN 35747358
TIN 2021407036
Numer VAT SK2021407036
Data utworzenia 05 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOBILE
Leškova 9/A
81104
Bratislava
Financial information
Zysk -4 577 €
Kapitał 20 742 €
Kapitał własny -146 514 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0240200011
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 20,345
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 20,345
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 20,025
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 320
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 110
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 210
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 20,345
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -151,090
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -153,816
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,583
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -156,399
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,577
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 171,435
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 170,835
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,028
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,028
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 168,847
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 600
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 600
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,228
D. Usług (účtová grupa 51) 919
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 276
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,228
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -919
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,389
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,373
2. Pozostałe koszty (562A) 2,373
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,389
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,617
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,577
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015