Utwórz fakturę

RES Integra - poradenská - komanditná, v skratke RES Integra - poradenská - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy RES Integra - poradenská - komanditná, v skratke RES Integra - poradenská
PIN 35747382
TIN 2021404891
Numer VAT SK2021404891
Data utworzenia 08 czerwiec 1998
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba RES Integra - poradenská - komanditná, v skratke RES Integra - poradenská
Pri Starej Prachárni 15
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 56 388 €
Zysk -15 242 €
Kapitał 96 607 €
Kapitał własny -8 591 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 104,567
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,998
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,998
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,998
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 81,870
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 71,609
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,595
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,595
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 37,839
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 27,175
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 168
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 168
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,093
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) -194
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,287
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,699
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,699
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 104,567
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -23,833
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 655
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 655
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -15,885
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,660
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -20,545
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,242
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,346
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 122
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 122
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 128,224
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 75,761
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,761
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 46,300
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,047
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 402
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,714
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 54
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 54
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 56,389
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 56,388
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 56,388
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 81,403
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,586
D. Usług (účtová grupa 51) 21,037
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 31,962
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 22,804
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,106
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,052
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,036
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,599
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,599
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 183
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -25,015
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 27,765
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,338
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,338
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,337
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -28,352
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,066
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,066
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) -14,176
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,242
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :35747382 TIN: 2021404891 Numer VAT: SK2021404891
 • Zarejestrowana siedziba: RES Integra - poradenská - komanditná, v skratke RES Integra - poradenská, Pri Starej Prachárni 15, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 czerwiec 1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RES Integra, s.r.o. 0 € (0%) Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.11.2010Nové sidlo:
   Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04
   20.02.2007Noví spoločníci:
   komanditista Marta Kutášová Závadská 6 Bratislava 831 06
   27.03.2002Nové obchodné meno:
   RES Integra - poradenská - komanditná spoločnosť, v skratke RES Integra - poradenská, k.s.
   07.03.2002Nový štatutárny orgán:
   komplementár
   RES Integra, s.r.o. Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04
   08.06.1998Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovníctva
   lektorská činnosť v oblasti ekonomiky a účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   komplementár RES Integra, s.r.o. IČO: 35 692 740 Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04