Utwórz fakturę

SIMONI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.08.2016
Basic information
Nazwa firmy SIMONI
PIN 35747447
TIN 2020271429
Numer VAT SK2020271429
Data utworzenia 15 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SIMONI
Pri Habánskom mlyne 26
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 595 235 €
Zysk 50 602 €
Kapitał 271 131 €
Kapitał własny 149 481 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254652037, +421254652038, +421254652039
Telefon(y) kom. +421905263187, +421908392509
Nr(y) faksu 0254652038
Date of updating data: 25.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,374,032
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 23,708
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 23,708
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,708
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,350,186
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 123,512
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 123,512
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,210,468
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,210,468
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,210,468
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,206
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 173
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,033
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 138
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 138
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,374,032
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 211,324
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 153,418
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 153,418
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,602
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,010,183
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,138
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 17,742
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 17,742
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 396
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 991,149
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 966,526
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 966,526
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,751
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,117
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,707
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 896
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 896
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 152,525
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 152,525
Date of updating data: 25.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,595,257
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,595,235
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,570,185
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,488
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,521,708
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,370,592
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,202
D. Usług (účtová grupa 51) 96,288
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,131
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,701
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,798
4. Koszty społeczne (527, 528) 632
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 333
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,713
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,713
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,438
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 73,527
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 119,591
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 22
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 22
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,045
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,736
2. Pozostałe koszty (562A) 1,736
O. Walutowe straty (563) 142
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,167
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,023
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 69,504
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 18,902
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 18,902
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 50,602
Date of updating data: 25.08.2016
Date of updating data: 25.08.2016