Utwórz fakturę

Eaton Electric - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Eaton Electric
PIN 35747498
TIN 2020243049
Numer VAT SK2020243049
Data utworzenia 09 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Eaton Electric
Drieňová 1/B
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 160 534 €
Zysk -120 865 €
Kapitał 3 089 913 €
Kapitał własny 2 263 884 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248204311, 0248204320
Nr(y) faksu 0248204312
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,337,812
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,982
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 583
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 583
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,399
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,399
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,310,706
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 16,186
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 16,186
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 130,277
8. Podatek odroczony należności (481A) 130,277
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,163,069
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,451,811
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,451,811
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 1,678,029
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,436
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -1,207
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,174
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,174
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,124
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6,194
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 11,930
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,337,812
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,143,019
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,256,581
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,256,581
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -120,865
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,181,814
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,571
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,571
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 596,443
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 465,128
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 465,128
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 31,117
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 18,900
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,110
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -812
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 580,057
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 53,065
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 526,992
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -257
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 12,979
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 12,979
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,156,818
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,160,534
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,083,798
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 73,019
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,717
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,261,764
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,713,777
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 104,668
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -363
D. Usług (účtová grupa 51) 629,620
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 783,640
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 575,295
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 197,879
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,466
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,839
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,712
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,712
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,253
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,618
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -101,230
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 709,115
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,300
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,998
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,998
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 302
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,265
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 717
2. Pozostałe koszty (562A) 717
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,548
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,965
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -105,195
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,670
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,670
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -120,865
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35747498 TIN: 2020243049 Numer VAT: SK2020243049
 • Zarejestrowana siedziba: Eaton Electric, Drieňová 1/B, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 czerwiec 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Pirich Stříbrná Lhota 1542 Mníšek pod Brdy 252 10 Česká republika 18.02.2011
  Marcela Kordulíková Lipová 430 Spořice Česká republika 06.05.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Eaton Elektrotechnika s.r.o. 6 639 € (100%) Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Marcela Kordulíková Lipová 430 Spořice Česká republika Vznik funkcie: 06.05.2015
   15.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Darren Michael Byrka Ch.De-Chandieu 6 Lausanne 1006 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 07.07.2009
   18.04.2011Zrušeny predmety činnosti:
   opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   09.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pirich Stříbrná Lhota 1542 Mníšek pod Brdy 252 10 Česká republika Vznik funkcie: 18.02.2011
   08.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Klučka Jégeho 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2005
   17.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Darren Michael Byrka Ch.De-Chandieu 6 Lausanne 1006 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 07.07.2009
   16.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Darren Michael Byrka 1eHelmersstraat 53 H 1054DB Amsterdam Holandské kráľovstvo Vznik funkcie: 07.07.2009
   30.09.2009Nové obchodné meno:
   Eaton Electric s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Eaton Elektrotechnika s.r.o. IČO: 49 811 894 Komárovská 2406 Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
   29.09.2009Zrušené obchodné meno:
   Moeller Electric s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Moeller Elektrotechnika s.r.o. IČO: 49 811 894 Komárovská 2406 Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
   10.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Darren Michael Byrka 1eHelmersstraat 53 H 1054DB Amsterdam Holandské kráľovstvo Vznik funkcie: 07.07.2009
   27.05.2006Nové sidlo:
   Drieňová 1/B Bratislava 821 01
   26.05.2006Zrušené sidlo:
   Kopčianska 22 Bratislava 851 01
   01.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Klučka Jégeho 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2005
   31.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Baláž Jablonné nad Orlicí 268 Pod Vyšehradem Česká republika Vznik funkcie: 09.06.1998
   14.10.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   elektroinštalatérstvo
   projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
   opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Baláž Jablonné nad Orlicí 268 Pod Vyšehradem Česká republika Vznik funkcie: 09.06.1998
   13.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Baláž Jablonné nad Orlicí 268 Pod Vyšehradem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Dunajská 48 Tomašov
   22.06.2001Noví spoločníci:
   Moeller Elektrotechnika s.r.o. IČO: 49 811 894 Komárovská 2406 Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
   21.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Felten & Guilleaume Elektrotechnika s.r.o., IČO: 49 811 894 Náchodská 469 Praha Česká republika
   02.04.2001Nové obchodné meno:
   Moeller Electric s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 22 Bratislava 851 01
   01.04.2001Zrušené obchodné meno:
   Felten & Guilleaume Slovakia s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Borekova 27 Bratislava 821 06
   09.06.1998Nové obchodné meno:
   Felten & Guilleaume Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Borekova 27 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Felten & Guilleaume Elektrotechnika s.r.o., IČO: 49 811 894 Náchodská 469 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Baláž Jablonné nad Orlicí 268 Pod Vyšehradem Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Dunajská 48 Tomašov