Utwórz fakturę

REPAR - Building Control - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REPAR - Building Control
PIN 35747692
TIN 2020220279
Numer VAT SK2020220279
Data utworzenia 10 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REPAR - Building Control
Pluhová 2
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 241 986 €
Zysk 3 560 €
Kapitał 124 488 €
Kapitał własny 17 349 €
Dane kontaktowe
E-mail repar.buildingcontrol@gmail.com
Telefon(y) 0249214417
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 148,475
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,402
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,402
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,402
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 139,282
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,025
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 5,025
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,025
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 105,102
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 106,104
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,104
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -1,002
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,155
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,285
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 27,870
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,791
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,791
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 148,475
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,909
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 10,046
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,486
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -440
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,560
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 127,566
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,790
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,790
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,247
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 121,143
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,335
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,335
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 276
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 76,448
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,704
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,380
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,386
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,386
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 241,986
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 241,986
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 239,940
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,046
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 236,542
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 24,453
D. Usług (účtová grupa 51) 38,141
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 169,550
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 144,457
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,641
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,452
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 383
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,620
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,620
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,395
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,444
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 177,346
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 881
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 427
2. Pozostałe koszty (562A) 427
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 454
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -880
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,564
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,004
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,004
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,560
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35747692 TIN: 2020220279 Numer VAT: SK2020220279
 • Zarejestrowana siedziba: REPAR - Building Control, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 czerwiec 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Tarnovský Topoľčianska 14/3202 Bratislava - Petržalka 851 05 16.05.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Eva Hozzová 3 320 € (50%) Bratislava 811 07
  Ružena Škuciová 3 320 € (50%) Černicová 3/1812 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.05.2011Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Eva Hozzová Fazuľová 2/2866 Bratislava 811 07
   Ružena Škuciová Černicová 3/1812 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tarnovský Topoľčianska 14/3202 Bratislava - Petržalka 851 05 Vznik funkcie: 16.05.2011
   27.05.2011Zrušené sidlo:
   Romanova 40 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Sputniková 15 Bratislava 821 02
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 07.04.2003
   01.04.2004Nové sidlo:
   Romanova 40 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Sputniková 15 Bratislava 821 02
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   31.03.2004Zrušené sidlo:
   Novackého 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Kozmonautická 3 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   30.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Kozmonautická 3 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 07.04.2003
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Kozmonautická 3 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.06.1998 Skončenie funkcie: 15.03.2003
   10.06.1998Nové obchodné meno:
   REPAR - Building Control, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novackého 5 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v oblasti technického zariadenia budov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Kozmonautická 3 Bratislava 821 02
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava 851 02
   Ing. Mária Tuhá Novackého 1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Slama Novackého 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.06.1998 Skončenie funkcie: 15.03.2003