Utwórz fakturę

PARFE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PARFE
PIN 35747706
TIN 2020230289
Numer VAT SK2020230289
Data utworzenia 11 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PARFE
Ľubochnianska 1
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 130 617 €
Zysk 83 619 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421911871725
Telefon(y) kom. +421911871725
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 604,123
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 223,487
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,046
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,046
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 212,441
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 212,441
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 380,165
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 127,006
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,444
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,444
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,300
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 117,262
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 253,159
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 175,190
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 77,969
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 471
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 471
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 604,123
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 415,404
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 729
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 729
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 324,417
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 324,417
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 83,619
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 185,969
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,600
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 6,600
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 69,369
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 65,956
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,956
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 66
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,427
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,920
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 110,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,750
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 2,750
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 136,117
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 130,617
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 130,117
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,430
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,277
D. Usług (účtová grupa 51) 24,505
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 330
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,048
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,048
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,270
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 87,187
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 93,335
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 63
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 63
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -48
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 87,139
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,520
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,520
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 83,619
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015