Utwórz fakturę

AGENTÚRA ATLAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AGENTÚRA ATLAS
PIN 35747757
TIN 2021406233
Data utworzenia 12 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGENTÚRA ATLAS
Vajnorská 108
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 925 €
Zysk -473 €
Kapitał 17 656 €
Kapitał własny -1 245 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252624411
Nr(y) faksu 0252624411
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,033
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,021
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 419
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 215
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 215
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 204
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,602
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,551
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,051
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,033
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,718
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 26,555
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -34,772
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 27,360
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -62,132
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -473
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,751
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 217
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 217
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,097
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,097
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 6,437
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 925
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 925
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 925
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 790
D. Usług (účtová grupa 51) 790
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 135
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 135
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 129
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 129
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -128
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -473
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4445550.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35747757 TIN: 2021406233
 • Zarejestrowana siedziba: AGENTÚRA ATLAS, Vajnorská 108, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 czerwiec 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01 12.06.1998
  Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01 12.06.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Igor Viecha 3 320 € (50%) Vavilovova 1 Bratislava 851 01
  Ing. Ľudmila Viechová 3 320 € (50%) Vavilovova 1 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.04.2007Nové sidlo:
   Vajnorská 108 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.06.1998
   Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.06.1998
   03.04.2007Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   12.06.1998Nové obchodné meno:
   AGENTÚRA ATLAS,s.r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie jazykových štúdijných kurzov
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Viecha Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Ľudmila Viechová Vavilovova 1 Bratislava 851 01