Utwórz fakturę

Tebodin Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Tebodin Slovakia
PIN 35747846
TIN 2020271374
Numer VAT SK2020271374
Data utworzenia 12 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Tebodin Slovakia
Hraničná 18
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 202 268 €
Zysk -148 595 €
Kapitał 331 562 €
Kapitał własny 40 339 €
Dane kontaktowe
E-mail tebodin@tebodin.sk
witryna internetowa http://www.tebodin.sk
Telefon(y) +421232660204
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 94,124
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,771
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,771
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,771
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 90,332
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 90,332
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 90,332
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 21
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 21
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 94,124
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -108,256
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 106,221
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 106,221
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -65,882
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -65,882
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -148,595
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 202,380
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 201,366
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 406
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 406
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 200,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,014
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,014
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 197,314
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 202,268
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 197,314
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -200
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,854
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 300
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 344,337
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,701
D. Usług (účtová grupa 51) 178,015
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 149,400
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 89,554
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 33,991
4. Koszty społeczne (527, 528) 25,855
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 401
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,560
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,560
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,260
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -142,069
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,398
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,539
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,343
2. Pozostałe koszty (562A) 3,343
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,193
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,525
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -147,594
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,001
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,001
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -148,595
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015