Utwórz fakturę

RAVI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RAVI
PIN 35747871
TIN 2020211523
Numer VAT SK2020211523
Data utworzenia 25 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAVI
Drotárska cesta 9
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 948 910 €
Zysk -17 649 €
Dane kontaktowe
E-mail ravi@ravi.sk
witryna internetowa http://www.ravi.sk;http://www.ravisystem.sk
Telefon(y) +421262802166, +421262802144
Telefon(y) kom. +421905342268, +421905418633
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 358,770
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 213,022
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 213,022
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 157,938
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 49,091
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 5,993
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 140,824
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 13,472
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 13,472
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 106,445
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 105,555
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,555
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 890
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,907
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 395
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,512
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,924
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,024
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) -100
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 358,770
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,097
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,542
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,542
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 132,564
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 143,061
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -10,497
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,649
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 225,404
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 381
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 381
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 55,950
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 154,229
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,840
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,840
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,790
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 82,094
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 23,360
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,140
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,844
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,844
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 269
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 269
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 942,517
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 948,910
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 800
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 941,717
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,560
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 948,667
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 560
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 61,357
D. Usług (účtová grupa 51) 89,335
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 754,733
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 541,910
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 190,205
4. Koszty społeczne (527, 528) 22,618
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,348
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 36,836
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 36,836
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 498
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 243
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 791,265
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,019
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 938
2. Pozostałe koszty (562A) 938
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14,081
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,012
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -14,769
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -17,649
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015