Utwórz fakturę

MABORO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.07.2016
Basic information
Nazwa firmy MABORO
PIN 35747889
TIN 2020230333
Numer VAT SK2020230333
Data utworzenia 29 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MABORO
Seberíniho 9
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 253 491 €
Zysk 31 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421911272147, +421940611773
Nr(y) faksu 0220606282
Date of updating data: 01.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 945
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 945
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 945
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,460
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 7,586
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 381
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,475
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 10,405
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -83,373
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -90,713
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 31
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,778
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 450
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 52,718
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,981
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,506
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,622
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,609
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 987
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 39,373
Date of updating data: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 253,491
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 225,019
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,472
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 247,151
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,109
C. Usług (účtová grupa 51) 202,026
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 16,332
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 516
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 11,608
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 560
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,340
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 6,884
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,151
M. Koszty oprocentowania (562) 3,278
N. Walutowe straty (563) 13
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,860
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,151
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,189
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,158
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 31
Date of updating data: 01.07.2016
Date of updating data: 01.07.2016