Utwórz fakturę

T - Invest - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy T - Invest
PIN 35747927
TIN 2021426759
Numer VAT SK2021426759
Data utworzenia 12 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba T - Invest
Skuteckého 23
97401
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 567 €
Zysk -3 824 €
Kapitał 5 052 743 €
Kapitał własny 1 621 951 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 4,926,458
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,950,000
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 121,731
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 66,645
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 32,641
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,445
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 5,048,189
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,618,126
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 1,614,646
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,824
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,430,063
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 650,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,780,063
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,354,972
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,060
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 133,643
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 290,388
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,567
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,567
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 669
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 669
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 898
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 168
M. Koszty oprocentowania (562) 168
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -168
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 730
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 4,554
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -3,824
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35747927 TIN: 2021426759 Numer VAT: SK2021426759
 • Zarejestrowana siedziba: T - Invest, Skuteckého 23, 97401, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 czerwiec 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.07.2011Nové sidlo:
   Skuteckého 23 Banská Bystrica 974 01 Sloveská republika
   Noví spoločníci:
   Zdena Hriešiková Komárnická 38 Bratislava 821 02
   07.07.2011Zrušené sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Martin Hriešik Komárnická 38 Bratislava 821 02
   25.09.2009Nové predmety činnosti:
   elektroenergetika - dodávka elektriny
   17.12.2008Noví spoločníci:
   Ferdinand Kolda Športová 605 Brodské 908 85
   Ing. Věra Kadlecajová Mierová 32 Tomášov 900 44
   Dipl. Ing. Martin Hriešik Komárnická 38 Bratislava 821 02
   16.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ferdinad Kolda Športová 605 Brodské
   19.05.2007Nové predmety činnosti:
   organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   prieskum trhu a verejnej mienky
   factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   28.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Věra Kadlecajová Mierová 32 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 31.03.2006
   27.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Věra Kadlejcová Mierová 32 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 31.03.2006
   21.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Věra Kadlejcová Mierová 32 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 31.03.2006
   20.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ferdinad Kolda Športová 605 Brodské Vznik funkcie: 22.08.2003
   18.01.2005Nové predmety činnosti:
   predaj plynu
   18.06.2004Noví spoločníci:
   Ferdinad Kolda Športová 605 Brodské
   Nový štatutárny orgán:
   Ferdinad Kolda Športová 605 Brodské Vznik funkcie: 22.08.2003
   17.06.2004Zrušeny spoločníci:
   ROSENBERG LEHMAN & Partners, spol.s.r.o. IČO: 31 439 799 Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Gabriel Horváth Kapitánova 19/12 Komárno 945 01 Skončenie funkcie: 22.08.2003
   17.10.2001Noví spoločníci:
   ROSENBERG LEHMAN & Partners, spol.s.r.o. IČO: 31 439 799 Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Gabriel Horváth Kapitánova 19/12 Komárno 945 01 Skončenie funkcie: 22.08.2003
   16.10.2001Zrušeny spoločníci:
   PULI-consulting,spol. s r.o. IČO: 31 439 799 Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Eva Juríková Rázusova 19 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Juríková Rázusova 19 Pezinok
   Mgr. Ivan Weiss Rumančekova 44 Bratislava
   12.06.1998Nové obchodné meno:
   T - Invest, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovanie obchodu s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   PULI-consulting,spol. s r.o. IČO: 31 439 799 Miletičova 24 Bratislava 821 08
   Eva Juríková Rázusova 19 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Juríková Rázusova 19 Pezinok
   Mgr. Ivan Weiss Rumančekova 44 Bratislava