Utwórz fakturę

GT CORPORATION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GT CORPORATION
PIN 35748109
TIN 2020201150
Numer VAT SK2020201150
Data utworzenia 17 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GT CORPORATION
Kmeťova 5
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Zysk -11 212 €
Kapitał 6 730 €
Kapitał własny -204 064 €
Dane kontaktowe
E-mail info@biznisy.eu
Telefon(y) 0245945480, 0245943082
Nr(y) faksu 0245650392
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,769
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,509
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,509
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,509
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,041
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,807
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,807
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 234
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 206
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 219
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 219
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,769
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -215,275
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -210,702
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 138,228
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -348,930
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,212
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 221,044
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 220,994
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,760
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,760
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 215,857
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,170
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 207
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 50
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 50
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,188
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,410
D. Usług (účtová grupa 51) 5,038
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 553
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 780
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 780
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 407
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10,188
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -8,448
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 64
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 64
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -64
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,252
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -11,212
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015