Utwórz fakturę

EKONS Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKONS Bratislava
PIN 35748125
TIN 2021408158
Numer VAT SK2021408158
Data utworzenia 27 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKONS Bratislava
Bošániho 7
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 73 678 €
Zysk -5 471 €
Dane kontaktowe
E-mail ekons@slovanet.sk
Telefon(y) 0907738771
Telefon(y) kom. 0907738771
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 88,669
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,236
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,236
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,236
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 80,814
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 49,542
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 49,542
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,127
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,127
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,127
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,145
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 700
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,445
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,619
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,619
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 88,669
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,171
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 77,851
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 152
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 152
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,471
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,498
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,991
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 188
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 3,803
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,507
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -3
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -3
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,510
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 73,678
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 73,678
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 38,634
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 34,340
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 704
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 75,666
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 21,129
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,731
D. Usług (účtová grupa 51) 28,545
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,968
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,024
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,454
4. Koszty społeczne (527, 528) 490
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 303
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,852
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,852
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,138
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,988
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,569
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,523
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 515
2. Pozostałe koszty (562A) 515
O. Walutowe straty (563) 22
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,986
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,523
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,511
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,471
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35748125 TIN: 2021408158 Numer VAT: SK2021408158
 • Zarejestrowana siedziba: EKONS Bratislava, Bošániho 7, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 maj 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Viera Matúšková Mlynská 49 Senec 903 01 12.02.2009
  Ján Matúška Mlynská 49 Senec 903 01 27.05.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Matúška 6 639 € (100%) Mlynská 49 Senec 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Viera Matúšková Mlynská 49 Senec 903 01 Vznik funkcie: 12.02.2009
   18.09.2007Noví spoločníci:
   Ján Matúška Mlynská 49 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Matúška Mlynská 49 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.05.1998
   17.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   27.05.1998Nové obchodné meno:
   EKONS Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bošániho 7 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vedenie účtovníctva
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sekretárske a administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01