Utwórz fakturę

IDEAMEDIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IDEAMEDIA
PIN 35748133
TIN 2020220444
Numer VAT SK2020220444
Data utworzenia 29 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IDEAMEDIA
Majerníkova 8
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 914 786 €
Zysk 45 285 €
Dane kontaktowe
E-mail ideamedia@ideamedia.sk
witryna internetowa http://www.ideamedia.sk
Telefon(y) +421255563406
Nr(y) faksu 0220781004
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,077,563
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,423
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,423
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,423
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,073,169
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 11
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 321,400
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 321,400
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 680,455
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 649,559
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 649,559
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,896
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 20,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 71,303
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 64,997
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,306
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 971
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 971
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,077,563
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,911
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,678
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,678
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,285
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,006,871
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 736,192
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 204,512
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 204,512
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 490,440
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,929
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,635
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,676
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,462
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,462
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 265,213
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 19,781
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 19,781
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,913,636
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,914,786
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,913,636
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 50
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,100
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,846,995
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,991
D. Usług (účtová grupa 51) 2,643,318
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 182,397
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 136,530
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,581
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,286
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 710
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,639
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,639
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,700
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,640
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 67,791
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 263,327
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,179
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,179
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4,179
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,467
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,439
2. Pozostałe koszty (562A) 7,439
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,028
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,288
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 62,503
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,218
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,414
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -196
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 45,285
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35748133 TIN: 2020220444 Numer VAT: SK2020220444
 • Zarejestrowana siedziba: IDEAMEDIA, Majerníkova 8, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 maj 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 841 05 21.10.2008
  Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05 28.01.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Erika Vicianová 996 € (15%) Bratislava 811 01
  Communication Group, a.s. 5 644 € (85%) Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Erika Vicianová Zámocká cesta 28 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.01.2008
   17.02.2012Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   vydavateľská činnosť
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   24.11.2011Noví spoločníci:
   Communication Group, a.s. Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
   23.11.2011Zrušeny spoločníci:
   Istropolitana Advertising s. r. o. Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 29.05.1998
   05.10.2011Noví spoločníci:
   Istropolitana Advertising s. r. o. Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   04.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   26.11.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Erika Vicianová Zámocká cesta 28 Bratislava 811 01
   21.10.2008Nové sidlo:
   Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   20.10.2008Zrušené sidlo:
   Majerníkova 8 Bratislava 814 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   04.03.2008Nové obchodné meno:
   IDEAMEDIA s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   marketingové služby
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Polák Mierová 168 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.01.2008
   Mgr. Milan Lechnický Vajnorská 98/C Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 29.05.1998
   Mgr. Erika Vicianová Zámocká cesta 28 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.01.2008
   03.03.2008Zrušené obchodné meno:
   ISTRO spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno
   29.05.1998Nové obchodné meno:
   ISTRO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Majerníkova 8 Bratislava 814 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno
   Ing. František Toman Majerníkova 8 Bratislava