Utwórz fakturę

AUDIT CENTRE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUDIT CENTRE
PIN 35748184
TIN 2021410391
Numer VAT SK2021410391
Data utworzenia 29 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUDIT CENTRE
Budatínska 1
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 177 616 €
Zysk 16 312 €
Dane kontaktowe
E-mail auditcentre@euroweb.sk
Telefon(y) 0245512342, 0263812500
Telefon(y) kom. +421911123456, 0905382679
Nr(y) faksu 0263812500
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 350,946
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 350,946
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,787
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,813
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 24,621
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,798
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,394
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 382,759
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 147,485
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 123,870
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,312
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 235,274
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 8
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 78,279
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 156,320
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,590
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,139
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,776
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 145,815
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 667
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 177,616
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 175,179
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,337
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 150,489
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,246
C. Usług (účtová grupa 51) 43,329
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 39,316
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 816
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 16,776
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 200
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,806
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 27,127
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 95,604
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,266
M. Koszty oprocentowania (562) 4,191
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,075
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,265
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 21,862
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 5,550
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 16,312
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35748184 TIN: 2021410391 Numer VAT: SK2021410391
 • Zarejestrowana siedziba: AUDIT CENTRE, Budatínska 1, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 maj 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mária Makovinská Belinského 7 Bratislava 851 01 29.05.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Mária Makovinská 4 648 € (70%) Belinského 7 Bratislava 851 01
  Ing. Jaroslav Makovinský 1 992 € (30%) Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.05.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných a vzdušných)
   02.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Peter Makovinský Belinského 7 Bratislava 851 01
   04.06.2005Nové predmety činnosti:
   audítorska činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Makovinský Belinského 7 Bratislava 851 01
   Peter Makovinský Belinského 7 Bratislava 851 01
   29.05.1998Nové obchodné meno:
   AUDIT CENTRE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Makovinská Belinského 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Makovinská Belinského 7 Bratislava 851 01