Utwórz fakturę

SLOVAN Športmedia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVAN Športmedia
Stan Zniszczono
PIN 35748222
TIN 2020230311
Numer VAT SK2020230311
Data utworzenia 18 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVAN Športmedia
Robotnícka 20/9
83103
Bratislava
Financial information
Zysk -960 €
Kapitał 1 153 321 €
Kapitał własny -879 323 €
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,153,320
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,153,194
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22,737
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 22,737
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,130,371
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,130,283
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,130,283
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 88
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 86
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 86
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 126
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 126
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,153,320
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -880,283
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -885,962
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -885,962
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 691,925
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 304,740
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 302,740
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 302,740
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,689
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 311
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 387,184
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 387,184
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,341,678
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,341,678
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -960
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015
 • PIN :35748222 TIN: 2020230311 Numer VAT: SK2020230311
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVAN Športmedia, Robotnícka 20/9, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 czerwiec 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.09.2015Zrušené obchodné meno:
   SLOVAN Športmedia, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Robotnícka 20/9 Bratislava 831 03
   09.02.2005Nové sidlo:
   Robotnícka 20/9 Bratislava 831 03
   18.06.1998Nové obchodné meno:
   SLOVAN Športmedia, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným