Utwórz fakturę

PLAST-EX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PLAST-EX
PIN 35748273
TIN 2020201161
Numer VAT SK2020201161
Data utworzenia 29 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PLAST-EX
Kostolná 31
90024
Veľký Biel
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 984 687 €
Zysk 44 455 €
Dane kontaktowe
E-mail plast-ex@plast-ex.sk
witryna internetowa http://www.plast-ex.sk
Telefon(y) +421245915195, +421245916002, +421245916687, +421245916088
Nr(y) faksu 0245916002
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,063,043
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 183,719
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 183,719
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 77,885
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 102,474
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,360
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 871,538
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 412,558
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 412,558
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 231,641
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 231,641
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 231,641
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 227,339
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,664
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 225,675
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,786
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,786
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,063,043
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 842,146
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,916
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,916
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 287,054
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,262
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,262
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 210,303
2. Inne fundusze (427, 42X) 210,303
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 268,156
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 268,156
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,455
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 220,817
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 628
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 628
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 202,167
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 152,709
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,709
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 10,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,150
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,255
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,137
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,916
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,022
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,022
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 80
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 80
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,969,255
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,984,687
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,886,009
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 83,246
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,344
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,088
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,919,276
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,184,163
D. Usług (účtová grupa 51) 310,431
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 335,000
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 237,047
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 82,318
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,635
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,563
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 44,366
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 44,366
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 21,636
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,117
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 65,411
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 474,661
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 640
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 620
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 620
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,220
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,986
2. Pozostałe koszty (562A) 1,986
O. Walutowe straty (563) 1,220
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,014
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,580
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 61,831
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,376
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,376
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 44,455
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015