Utwórz fakturę

Prime Interactive - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Prime Interactive
Stan Zniszczono
PIN 35748346
TIN 2021409500
Numer VAT SK2021409500
Data utworzenia 28 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Prime Interactive
Mudroňova 37
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 70 440 €
Zysk 5 635 €
Dane kontaktowe
E-mail admin@host.sk
Date of updating data: 01.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 11,812
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 11,812
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,812
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,352
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,557
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 151
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,755
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 34,164
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,659
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 5,000
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -15,294
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,635
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,823
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 16
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 38,807
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,056
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,923
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,197
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,631
Date of updating data: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 70,440
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 69,090
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,350
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 63,773
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,822
C. Usług (účtová grupa 51) 22,098
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 10,519
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 138
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,688
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,667
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 18,170
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 72
N. Walutowe straty (563) 3
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 69
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -72
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 6,595
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 5,635
Date of updating data: 01.07.2016
Date of updating data: 01.07.2016
 • PIN :35748346 TIN: 2021409500 Numer VAT: SK2021409500
 • Zarejestrowana siedziba: Prime Interactive, Mudroňova 37, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 maj 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.06.2016Zrušené obchodné meno:
   Prime Interactive s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mudroňova 37 Bratislava 811 01
   25.03.2014Nové sidlo:
   Mudroňova 37 Bratislava 811 01
   20.05.2003Nové obchodné meno:
   Prime Interactive s.r.o.
   28.05.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným