Utwórz fakturę

Basic Draft Technology - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Basic Draft Technology
PIN 47590114
TIN 2024068871
Data utworzenia 01 kwiecień 2014
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Basic Draft Technology
Myslenická 3204/156
90203
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 235 €
Zysk -38 €
Dane kontaktowe
E-mail martin.stanko@gmail.com
Telefon(y) 0903422479
Telefon(y) kom. 0903422479
Date of updating data: 19.09.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,962
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 910
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,052
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,962
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,962
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 5,000
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -38
Date of updating data: 19.09.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,235
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,235
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,273
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 46
C. Usług (účtová grupa 51) 1,228
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -38
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -38
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -38
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -38
Date of updating data: 19.09.2016
Files
3922926.tif
Date of updating data: 19.09.2016